Dagelijks bestuur

Bestuursprogramma

Het bestuursprogramma voor de periode 2010-2014, de Regionaal Strategische Agenda (RSA), is in december 2010 vastgesteld. De RSA omvat de programma’s die de stadsregio de komende vier jaar gaat uitvoeren op het gebied van verkeer en vervoer, woningbouw en woningmarkt, groen, milieu, economie en jeugdzorg.

Nieuw bestuur voor stadsregio Rotterdam

Op 3 juni 2010 is het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam geïnstalleerd en is het huidige dagelijks bestuur gekozen. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de stadsregio en bestaat uit 30 leden. De leden zijn aangewezen door de gemeenteraden van de 15 regiogemeenten. Voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur is de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.

De kandidaten voor het dagelijks bestuur zijn voorgedragen vanuit het algemeen bestuur. Daarnaast is speciaal voor portefeuille Jeugdzorg, één dagelijks bestuurslid benoemd van buiten het algemeen bestuur. Het nieuwe dagelijks bestuur van de stadsregio heeft in zijn eerste vergadering onderling de taken verdeeld. Ook heeft het bestuur afspraken gemaakt over coördinerende taken bij gebiedsprogramma’s. Het gaat daarbij om het bewaken van de integrale aanpak van complexe programma’s in een deel van de regio, waarbij meerdere beleidsportefeuilles zijn betrokken. De ‘programmabestuurder’ treedt niet in de bevoegdheden van de betrokken vakportefeuillehouder.