Beleid

Archief beleidsdossiers SRR

De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met de opheffing van de zogenaamde Plusregio’s in ons land. Daarmee komen de wettelijke taken van de stadsregio Rotterdam te vervallen. De budgets voor verkeer en vervoer gaan over naar de Vervoerautoriteit van de metropoolregio MRDH (www.mrdh.nl). De metropoolregio start per 1 januari 2015. De stadsregio stopt per 1 juli 2015. Die tijd is nodig om alle juridisch procedures voor de liquidatie van de stadsregio te doorlopen.